เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพุฒิชาติ ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ใช้ในการจัดกิจกรรมรวมทั้งการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาและเปิดอาคารเกียรติยศ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพุฒิชาติ ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ใช้ในการจัดกิจกรรมรวมทั้งการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาและเปิดอาคารเกียรติยศ ที่ใช้แสดงประวัติและผลงานที่ประสบผลสำเร็จของบุคคล/รางวัลเกียรติยศที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับในโอกาสสำคัญต่างๆ
โดยมี นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2