เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 และกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และเป็นสิริมงคลของชีวิตและครอบครัว
โดยได้รับความเมตตาจากพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี
การจัดพิธีฯได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2