เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 และกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และเป็นสิริมงคลของชีวิตและครอบครัว มี พระครูสิริวินัยวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ วัดหลวงสุมังคลาราม (ธ) พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2