ประชุมตรวจติดตาม การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอยางชุมนัอย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมตรวจติดตาม การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอยางชุมนัอย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลยางชุมนัอย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2