เป็นประธานเปิดบ้าน เปิดสวน เปิดพืชเศรษฐกิจ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์เรียนรู้อินทผาลัมเพาะเนื้อเยื่อ SUKAN DATE PALM (สุกรรญ์ เดท ปาล์ม)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดบ้าน เปิดสวน เปิดพืชเศรษฐกิจ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์เรียนรู้อินทผาลัมเพาะเนื้อเยื่อ SUKAN DATE PALM (สุกรรญ์ เดท ปาล์ม) บ้านโทะ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
จุดประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์อินทผลัมที่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของอำเภอห้วยทับทันให้เป็นที่รู้จัก ทั้งหมด 10 สายพันธุ์ ซึ่งนำเข้าจากประเทศอียิปต์ อาทิ คาลูเต้ อัจวะห์ ซากูลใหญ่ ซากูลเล็ก บาฮี เจ้าชายซาอุ อัมเอสดาฮาน โคไนซี่ ชิชิ และนาเวนเดอร์ เป็นต้น ให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าโดยตรงจากมือเกษตรกรโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ตลอดจนสร้างเครือข่ายเกษตรกร และสินค้าเกษตรให้เข้มแข็งมากขึ้น เป็นการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ส่งผลเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ในพื้นที่ ให้มีรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ ตามแนวทางการตลาดนำการผลิตแบบครบวงจรช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอำเภอห้วยทับทัน
ทั้งนี้ประธานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับฟังเสวนาบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้อินทผาลัมเพาะเนื้อเยื่อ SUKAN DATE PALM และเดินชิม ชมสวนอินทผลัมโดยมัคคุเทศก์น้อยแนะนำอินทผลัมแต่ละสายพันธุ์ซึ่งเป็นผลผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ ตลอดจนสินค้าชุมชนอื่น ๆ ทั้งทุเรียน กล้วยหอมทอง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ฯลฯ
โดยมีผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ มาร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมครั้งนี้ อาทิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นายอำเภอห้วยทับทัน เกษตรอำเภอห้วยทับทัน ปศุสัตว์ห้วยทับทัน สาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงประชาชนในพื้นที่

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2