เป็นประธานในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา น้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและครอบครัว มี พระอธิการสุนทรอกิญจโน เจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์ศรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร รวมในพิธีฯ
โดยมี นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ ดร.วิลดา อินฉัตร อดีตสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพยุห์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอพยุห์ ร่วมในพิธี ณ วัดบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2