เป็นประธานในพิธีเปิดการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกจานโดยพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกจานโดยพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และลงเสาเข็มก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกจาน
ทั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระเทพวชิรญาณ(เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคเงินในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ เป็นแบบอาคารรักษาผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง เบื้องต้นจำนวน 15,000,000 บาท (จากวงเงินทั้งสิ้น 61,727,200 บาท) ก่อสร้างบนที่สาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งสิมน้อยสาธารณประโยชน์” มีพื้นที่ติดถนนเส้นอุทุมพรพิสัย-ปรางค์กู่ ซึ่งจะมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกจานและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง มี พระเทพวชิรญาณ(เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหวาย และคณะสงฆ์เข้าร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา
โดยมี นายนิกร สุกใส อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภออุทุมพรพิสัย สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง กำนันตำบลโคกจาน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ สถานที่ก่อสร้างบ้านโปร่งสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2