เปิดอบรมโครงการใช้ Application บนมือถือ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน เปิดอบรมโครงการใช้ Application บนมือถือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2