พิธีเปิดโครงการรูปแบบการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งพายาเสพติดสำหรับเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaker model is one)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรูปแบบการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งพายาเสพติดสำหรับเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaker model is one) พร้อมกับบรรยายพิเศษทิศทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยาเสพติด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษวาระที่ 2 วาระการแก้ไขปัญหายาเสพติดและTo Be Number One จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายพิเศษการเสวนากลุ่มเพื่อร่วมกันกำหนดกิจกรรมค่านิยมรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาเป็นหนึ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเยาวชนนักวิชาการหน่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและครูอาจารย์ในสถานศึกษาจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 200 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล หลักรัตร์ คณะวิทยากร คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2