ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายหัวนา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายหัวนา ครั้งที่ 1/2565 (14) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรม Zoom) โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม การจัดประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้ที่ได้รับผลกระทบ/ประชาชน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2