ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประชาชน ก. (ชาย-หญิง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประชาชน ก. (ชาย-หญิง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬา ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นพื้นฟูเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร หลังจากต้องประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการและประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2