ประชุมการขับเคลื่อนประเด็นวาระการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนประเด็นวาระการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนการมาตรการน้ำจังหวัด คุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ประธานได้เน้นย้ำให้สำรวจแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมที่เป็นระบบเปิดและสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งเป็นระบบปิดในครัวเรือน เพื่อขยายการดำเนินการในภาพรวมให้เพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษ
พร้อมกันนี้ได้ ติดตามการดำเนินงานลงพื้นที่จุดดำเนินการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ณ จุดที่ 1 จุดอ่างเก็บน้ำหนองแบบ หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 อ่างเก็บน้ำหนองหว้าหมู่ที่ 8 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
โดยมีนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร)ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการสรงน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้แทนเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2