พิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการร่วมกับโครงการ จป.ร่วมใจปลูกความดีขยายพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ได้มอบพันธ์กล้าไม้ให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลหมากเขียบ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
โดยมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ กำนันตำบลหมากเขียบ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ พื้นที่สาธารณะร่องคำ บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2