ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับ พลตรี กฤษณภาค สมใจเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กอ.รมน.ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พันเอก วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับ พลตรี กฤษณภาค สมใจเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กอ.รมน.ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2