เปิดโครงการถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ศรีสะเกษศึกษา อัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ความเชื่อวิถีไทยในโลกดิจิทัล พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ศรีสะเกษศึกษา”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ศรีสะเกษศึกษา อัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ความเชื่อวิถีไทยในโลกดิจิทัล พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ศรีสะเกษศึกษา” : นานาวิถีศรีสะเกษ ที่คนศรีสะเกษควรภาคภูมิใจและต่อยอดจากประสบการณ์ของคนทำงานเพื่อแผ่นดินศรีสะเกษ
โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายสุจิตต์ วงษ์เทศ คอลัมนิสต์เครือมติชน วิทยากร ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ จากโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2