พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในบริเวณพิธีดังกล่าวด้วย
โดยมี นายเชิดพันธุ์ อุปนิสากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด แรงงานจังหวัด คลังจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สถิติจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2