ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลภายใต้แนวคิด “น้ำบาดาล เพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลภายใต้แนวคิด “น้ำบาดาล เพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย” โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการประชุมฯ ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล การนำไปใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นำไปสู่การพัฒนาแนวทางและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรม/อุตสาหกรร รวมถึงการสร้างเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาล ส่งเสริม สนับสนุนการใช้น้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2