ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ มีวัคซีนใจ ไม่ฆ่าตัวตาย จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ มีวัคซีนใจ ไม่ฆ่าตัวตาย จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 ทั้งนี้ได้ลงพื้นติดตามการดำเนินงานระบบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำปลาร้าสุภาวดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2