ร่วมพิธีเปิดตัว (kick off) งาน”สูงวัยใจสมาร์ท” ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดตัว (kick off) งาน”สูงวัยใจสมาร์ท” ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ ในรูปแบบ Onsite และมีการถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีในพิธี ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงาน กศน.จังหวัด ได้นำเสนอนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ ด้านภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาด้านจักสาน ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในมิติด้านเศรษฐกิจ และยังสอดคล้องกับ Agenda ของจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย
การจัดกิจกรรมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนส่วนราชการ และสมาชิกผู้สูงวัย ใจสมาร์ท ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมดาวินซี่ โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2