พบปะให้โอวาท มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะให้โอวาท มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล จำนวน 5 ราย พนักงานส่วนตำบล 49 รวม 54 ราย ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2