จัดรายการวิทยุ “ผู้ว่ามาแล้ว”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จัดรายการวิทยุ “ผู้ว่ามาแล้ว” ร่วมกับ นพ.สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อราชการ ภารกิจ กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและทำความเข้าใจ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ FM 100.25 MHz

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2