ให้การต้อนรับนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการการฟื้นฟูและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนคนทาม พบปะรับฟังความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชน รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือแนวทาง ทิศทางการพัฒนาการฟื้นฟูวิถีชีวิตหลังจากการสร้างเขื่อนราษีไศล เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุง จนทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่ดีขึ้นต่อไป
การลงพื้นที่ฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอำเภอราษีไศล ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูล ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2