เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ครั้งที่ 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ครั้งที่ 1 กิจกรรมการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญ เพื่อตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร/การพัฒนาจังหวัดหรือประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารให้ความสนใจ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2