ให้การต้อนรับนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ดังนี้
เวลา 09.45 น. พบปะรับฟังความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนในประเด็นด้านแหล่งน้ำ ด้านคมนาคม ด้านการศึกษาและด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเยี่ยมชมการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านท่องเที่ยวหม่อนไหม ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าสว่างสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลา 14.00 น. พบปะรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน (สวนทศพล) บ้านซำตารมย์ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การลงพื้นที่ฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนฝ่ายทหาร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2