ประธานในพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน ทั้งยังแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และที่สำคัญต้องเป็นผู้มีระเบียยวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้ปกครองดีเด่น ครูดีศรีนครินทร์ นักเรียนดีศรีนครินทร์ ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2