เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยกำหนดจัดพิธีทุกวันที่ 28 ของเดือน
มี พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระมหาสมชายขนฺติธโร เจ้าคณะอำเภอราษีไศล เจ้าอาวาสวัดกัลยาโฆสิตาราม และคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายอำเภอราษีไศล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่างราษีไศล ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอราษีไศล ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ อสม. ชรบ. อพปร. และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ วัดกัลยาโฆสิตาราม ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2