เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2565 การประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาและขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิเช่น แต่งตั้ง โอน ย้าย ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขอความเห็นชอบในการกำหนดตำแหน่งเพิ่มในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
โดยมีท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคณะกรรมการดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2