หารือข้อราชการกับนายสุทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ด้านปฏิบัติการ และคณะ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หารือข้อราชการกับนายสุทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ด้านปฏิบัติการ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแนวทางการพัฒนายางพารา และเตรียมความพร้อมในการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการยางพาราครบวงจร โดยวางเป้าหมายให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่นำร่อง โดยให้ครอบคลุมถึงการดูแลรักษา การใช้นวัตกรรมเพื่อยืดอายุการให้ผลผลิตของยางพารา การแปรรูป การขาย รวมทั้งการมุ่งสู่การขายคาร์บอนเครดิต การสร้างอาชีพเสริมในสวนยาง เป็นต้น
ทั้งนี้ได้วางโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นส่วนหนึ่งในวาระจังหวัดเพื่อเป็นกระแสหลักในการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมต่อไป
โดยมี นายนาวิน ป้องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายอภิชน กระจ่างแสง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้อำนวยการกองจัดการโรงงาน 4 กยท. อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ประธานเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องห้วยศาลา สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2