เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและร่วมพิจารณาวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตนตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสัมคม พ.ศ.2553 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2