ให้การต้อนรับนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย เกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ต้อนรับนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจฐานราก
โดยได้บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการด้านวาระเกษตรบูรณาการ” เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตรแบบครบวงจร
นอกจากนั้นยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาและการแปรรูปเกษตรอินทรีย์ ไร่ทองออแกนิคส์และการปลูกและการตลาดทุเรียนภูเขาไฟและผลไม้อื่น ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2