ประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 2565” กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 2565” กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า OTOP ของดีกันทรลักษ์ โดยเฉพาะผลไม้ ทุเรียน เงาะ ฯลฯ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอ ได้มอบรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตรภายในงาน ผ้าเบญจศรี และส้มตำลีลา
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษ์เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2