ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยพอก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง เนื่องจากห้วยพอกไหลพาดผ่านชุมชน ในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากมีน้ำในลำห้วยจำนวนมาก มักประสบภาวะน้ำกัดเซาะริมตลิ่งเป็นประจำทุกปี
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ คลังจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เข้าร่วมตรวจติดตาม ณ บริเวณริมห้วยพอก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2