เป็นประธานพิธีเปิดและอ่านสารประกาศเจตนารมณ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดและอ่านสารประกาศเจตนารมณ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
– พิธีอ่านสารและคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
– มอบโล่รางวัล หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน 4 หมู่บ้าน และการรับรองการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอละ 2 หมู่บ้าน จำนวน 44 หมู่บ้าน
– มอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 3 ชุด
– มอบโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบระดับยอดเยี่ยมโครงการ To Be number One ในสถานศึกษาขับเคลื่อนวาระจังหวัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 14 แห่ง
– มอบเกียรติบัตร”สถานศึกษาต้นแบบระดับดีเด่น”โครงการ To Be number One ในสถานศึกษาขับเคลื่อนวาระจังหวัด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 14 แห่ง
– มอบเกียรติบัตร”สถานศึกษาต้นแบบระดับดี” โครงการ To Be number One ในสถานศึกษาขับเคลื่อนวาระจังหวัด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 5 แห่ง
– มอบเกียรติบัตร
To Be number One ในสถานประกอบการ ดำเนินการตามเป้าหมายการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 จำนวน 24 แห่ง
– มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด จำนวน 7 รางวัล
– ชมการแสดง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
– เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงาน
– เยี่ยมให้กำลังใจการรับบริจาคโลหิต โครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
– ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ห้วงระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 20 มิถุนายน 2565)
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการ ป.ป.ส.ภาค 3 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2