ให้การต้อนรับ พล.อ.ต. สุขสรรค์ ศรีถาวร ราชองครักษ์ในพระองค์ 904/905 พร้อมคณะตรวจพื้นที่

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ พล.อ.ต. สุขสรรค์ ศรีถาวร ราชองครักษ์ในพระองค์ 904/905 พร้อมคณะตรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงงานการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ และการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 มี พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธรรมในพื้นที่ และคณะสงฆ์ เข้าร่วมประชุม
โดยมี พลตรี บุญสิน พาดกลาง รองแม่ทัพภาคที่ 2 นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ วัดประชานิมิต (ธ) ,โรงเรียนวัดประชานิมิตรโสภิตธรรมภาณ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2