ต้อนรับและให้โอวาทเแก่คณะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันโครงงานและรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 ระดับประเทศ 5 ทีม

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับและให้โอวาทเแก่คณะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันโครงงานและรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 ระดับประเทศ 5 ทีม รวมจำนวน 15 คน และจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่กรุงเทพฯ โดย นางอรทัย จริยานพิวาทย์ นายกสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ เละคณะให้การสนับสนุน มีนางรติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รองผู้อำนวยการเขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้รับผิดชอบร่วมในโอกาสดังกล่าว
ในการประกวดโครงงานและประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 ระดับประเทศ จังหวัดศรีสะเกษมีนักเรียนผ่านเข้ารอบจำนวน 5 ทีมจาก 3โรงเรียน) ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านปราสาท อำเภอขุขันธ์
ชนะเลิศการประกวดโครงงานระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6)
และรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรายงานการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)
2. โรงเรียนอนุบาลอำเภออุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6)
รองชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)
3. โรงเรียนบ้านภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรายงานการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6)
ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2