เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ มีสหกรณ์เสนอขอกู้เงินทั้งหมด 4 แห่ง 4 สัญญา วงเงินกว่า 7 ล้านบาท
การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2