เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2565 ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการและพิจารณาในเรื่องสำคัญ ดังนี้
สรุปสถานการณ์ แนวโน้มยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 การขับเคลื่อนวาระจังหวัด การแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปี 2565 หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านCBTX หมู่บ้านแพร่ระบาดรุนแรง ยุทธการปราบปรามยาเสพติด 238 พิทักษ์นครลำดวน ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการและแผนงาน มาตรการการป้องกันยาเสพติด มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด การติดตามและการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู และการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF)
โดยมี พ.อ.วัชรพล คันธา รองผอ.รมน.จังหวัด (ท) พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค 3 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่ข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2