ประชุมการเคลื่อนย้ายดอกไม้เพลิง (บั้งไฟ)

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการเคลื่อนย้ายดอกไม้เพลิง (บั้งไฟ) เพื่อพิจารณากรณีอำเภอราษีไศล กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการเคลื่อนย้ายดอกไม้เพลิง (บั้งไฟ) เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยผ่านทางจุดผ่านแดนช่องชะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งที่ประชุมจะต้องมีการพิจารณาการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนนายอำเภอราษีไศล ผู้แทนนายอำเภอภูสิงห์ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 23 ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับกองตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2