เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
การประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จากหน่วยงานที่ยังมีเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 – วันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งแบ่งประเภทดังนี้

  1. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 เรื่อง
  2. เรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 6 เรื่อง
  3. เรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 5 เรื่อง
    โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนขนส่งจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2