ต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 11.15 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ นำโดย นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางชลาทิพย์ โลหะศิริ อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ในการประกวดรอบลงพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ร่วมกับนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และคุมประพฤติจังหวัดรวมทั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดต้นแบบระดับเงิน เข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ จำนวน 8 ชมรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้กำหนดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับภายใต้ยุทธการ “238 พิทักษ์นครลำดวน” เน้นการป้องกัน บำบัดรักษา และปราบปราม มีแนวทางในการดำเนินงานคือ “อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE ศรีสะเกษ” โดยใช้กลยุทธ์ 3 ก. 3 ยุทธศาสตร์
โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัด หัวหน้าศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2