ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวและตรวจเยี่ยมติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : สวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์และขุนหาญ

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวและตรวจเยี่ยมติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : สวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์และขุนหาญ
– นักท่องเที่ยว มาเป็นลักษณะกลุ่มและเป็นพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล
– การดำเนินมาตรการทางสาธารณสุข แต่ละสวนได้จัดให้มีจุดคัดกรอง ที่ตรวจวัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดด้วยเจล และสเปรย์แอลกอฮอล์ คอยบริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาชมสวนทุเรียนภูเขาไฟ
– บางสวนจัดให้มีการวางผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าพื้นเมือง OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว
– ตลาดจำหน่ายผลไม้ชุมชนมีการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลา
– ร้านอาหารหลักๆคึกคัก มีผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก
– เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หัตถวิถีมณีวิภา ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้รวมทั้งเป็นสถานที่ของการรวมกลุ่มที่ผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้มีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้โดยภายในศูนย์มีแหล่งผลิตผ้าไหม การสาธิตการทอผ้าไหม การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 เผ่า ร้านกาแฟ การจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่ในการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม อำเภอกันทรลักษ์ ตลอดจนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมตรวจเยี่ยม ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร หัตถวิถีมณีวิภา อำเภอกันทรลักษ์ และสวนลุงเวียง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2