เป็นประธานในพิธีมอบเงิน และสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ฟ้าผ่า) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเงิน และสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ฟ้าผ่า) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยวันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 17.30 น. เกิดเหตุฝนตกฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง และเกิดเหตุฟ้าผ่าคนเสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือ นายเทพสุริยา สินสุพรรณ อายุ 38 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้เสียชีวิตประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่กับมารดาและพี่ชาย มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 3 คน
ในการนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส่วนราชการ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในเขตตำบลสมอ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย และมอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย
อีกทั้งมีส่วนราชการจังหวัดและอำเภอร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วย
โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายอำเภอปรางค์กู่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอปรางค์กู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2