เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการตรวจประเมินรางวัลขั้นที่ 3 (การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ของจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2