ร่วมลงพื้นที่ แหล่งผลิตสินค้า GI ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ แหล่งผลิตสินค้า GI ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และเป็นพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและสินค้าชุมชนสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด กับ บริษัท เซนทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด
การลงพื้นที่ฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นางสาวกนิษฐา กังสวานิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทน บริษัท เซนทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ส่วนทุเรียนเครือทองคำ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2