เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เข้าถวายสักการะ เครื่องไทยธรรมแด่พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ประธานฝ่ายสงฆ์)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เข้าถวายสักการะ เครื่องไทยธรรมแด่พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ประธานฝ่ายสงฆ์) และร่วมพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ตลอดจนมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับพระเมตตาอนุญาตจากพระราชกิตติรังษีให้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
• แต่งตั้งพระปลัดธนาทิพย์ ธนวิชฺโช เปรียญธรรมประโยค 1-2 นักธรรมเอก พุทธศาสตร์บัณฑิต รองเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย
• แต่งตั้งพระไพรวัลย์ เตชวโร นักธรรมเอก พุทธศาสตร์บัณฑิต รองเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์
โดยมีพระเถรชั้นผู้ใหญ่ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการอาทิ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม, พระครูโสภิตสารธรรม เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์, พระครูสุตธรรมกิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, พระอุดมปรีชาญาณ รองเจ้าคณะภาค 9 และเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์, นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธีครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2