เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 15/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 15/2565 เพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคฝีดาษวานร โรคไข้เลือดออก การรณรงค์ฉีดวัคซีน 300,000 เข็ม 30 วัน เพิ่มภูมิคุ้มกัน 608 และพิจารณาปรับมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณาการอนุญาตการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2