ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการสร้างที่พักสงฆ์ “บัวทุ่งธรรมนำชีวิต” ในพื้นที่สาธารณประโยชน์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการสร้างที่พักสงฆ์ “บัวทุ่งธรรมนำชีวิต” ในพื้นที่สาธารณประโยชน์
การลงพื้นที่ฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี พันโท เทพจิต วีณะคุปต์​​ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ นายอำเภอราษีไศล ผู้แทน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดป่าบัวหุ่งธรรมนำชีวิต ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2