ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเข้ารับรางวัลจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2