ร่วมต้อนรับ นายอิสระ ศิริวรภา ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 และคณะ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมต้อนรับ นายอิสระ ศิริวรภา ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ.2565 ในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในการติดต่อราชการ
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภาครัฐ
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ มีหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 10 หน่วยงานดังนี้
1. สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
2. สำนักทะเบียนอำเภอเมืองศรีสะเกษ
3. สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
4. สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาขุขันธ์
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากันทรารมย์
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขุนหาญ
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขุขันธ์
8. ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
9. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอไพรบึง
ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2