เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2565 ที่ประชุมรับทราบและรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา ข้อจำกัด อุปสรรคในการทำงาน และแจ้งภารกิจ กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในรอบเดือนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2